Home Quảng cáo

Quảng cáo

Các loại hình quảng cáo

  • Đăng bài viết giới thiệu dịch vụ/sản phẩm: 1,000,000VND tồn tại lâu dài theo website
  • Thuê banner sidebar toàn trang (1 banner): 2,000,000VND/tháng
  • Thuê banner trang chủ (1 banner): 3,000,000/tháng
  • Thuê banner đầu bài viết (1 banner): 2,000,000VND/tháng
  • Thuê banner cuối bài viết (1 banner ): 1,500,000VND/tháng
  • Đặt Textlink Footer: 2,000,000/tháng – 15,000,000/năm

Thuê vị trí toplist

Thuê vị trí toplist gồm đoạn giới thiệu, nhúng bản đồ Google Maps, khung review dịch vụ, SDT, Email, Địa chỉ, Website/Fanpage

  • Vị trí top 1 giá 600.000/tháng – 3.200.000/6 tháng – 6,000,000VND/năm
  • Vị trí top 2,3 giá 400,000VND/tháng – 2.300.000/6 tháng – 4.500.000/năm
  • Vị trí 4,5,6,7 giá 300,000VND/tháng
  • Vị trí 8,9,10 giá 200,000VND/tháng

Chi phí đã bao gồm bài viết và hình ảnh đi kèm. Không phát sinh chi phí. Chưa bao gồm 8% VAT

Các quyền lợi bổ sung

Khi đặt bất kỳ gói quảng cáo nào kể trên thì thông tin dịch vụ/sản phẩm của quý anh chị sẽ được chia sẻ đồng thời lên hệ thống 10+ trang Social Network. Hệ thống bao gồm Facebook tác giả, Fanpage ColosMom, Twitter, Linkedin, Reddit, Diigo, Medium …….